Webcam bij de grote sterns geïnstalleerd

Op 10 mei is in het gebied Prins Hendrik Zanddijk bij de enige kolonie Grote Sterns een webcam geïnstalleerd. Deze webcam is één van de projecten die kunnen worden uitgevoerd met geld wat is opgehaald tijdens het Wadden Vogelfestival (Texel Big Day). De webcam is geïnstalleerd door Bureau Waardenburg Ecology en wordt gefinancieerd door het Vogelinformatiecentrum, Stichting Texel Vogeleiland en Staatsbosbeheer.

De webcam wordt vooral ingezet om deze enige overgebleven kolonie op Texel goed te kunnen volgen. In de eerste plaats om te zien of zich in de kolonie vogels met vogelgriep bevinden, maar op de tweede plaats ook om de omgeving te kunnen monitoren op ongewenst verstoring. Vogels die teveel verstoord worden komen in een mindere conditie en zijn naar alle waarschijnlijkheid ook vatbaarder voor vogelgriep. Daarom is verstoring van deze vogels uit den boze.

Na de dramatische vogelgriep epidimie van 2022 is nog maar circa 10% van alle grote sterns in Nederland overgebleven. Deze verblijven nu in enkele kolonies in Zeeland en op Texel en zijn dus de basis voor het voortbestaan van de grote stern in Nederland. Nu weer een keer vogelgriep in de kolonie kan dus hele grote gevolgen hebben. Dat is de reden dat deze kolonie heel minitius gemonitoord wordt.

De beelden van de webcam kunnen hier bekeken worden. Kijk live mee met de grote stern.